Accessibility Tools

Apie mus

Apie mus

Apie mus

Pabradės miesto kultūros namai buvo įkurti 1948 m. buvusioje sinagogoje ant Žeimenos upės kranto. 1955 m. mieste įvyko pirmoji miesto dainų ir šokių šventė.
1956 m. vasarą Pabradės kartono fabriko vandens saugyklos pylimas neatlaikė spaudimo ir milžiniška srovė įsiveržė į Žeimeną. Buvo nuversti abu tiltai, sugriauti keli namai, suiro kairysis upės intakas, ko pasekoje buvo sugriauta sinagoga – kultūros namai. Pabradė ilgam liko be kutūros namų.
1963 m. atidaromi miesto kultūros namai. Čia pat įsikuria ir miesto biblioteka.
Šiandien kultūros centras – tai kultūros ir kultūrinės informacijos skleidimo, gyventojų meninės kūrybos, etninės kultūros puoselėjimo, profesionalaus meno propagavimo ir vystymo, kultūrinių programų ir projektų kūrimo ir įgyvendinimo, koncertų, bei koncertinių išvykų, švenčių, renginių organizavimo židinys.

Nedaug Lietuvoje yra vietų, kur įstabus gamtos grožis, kultūrinė tradicija sudarytų tokią vienovę ir kartu galimybę visoms čia esančioms tautoms išsaugoti savo kultūros savitumą.
Pabradės miesto kultūros centre vyksta aktyvus kultūrinis gyvenimas. Tai tradicinės kalendorinės šventės, festivaliai, koncertai, valstybinių švenčių minėjimai, pramoginiai renginiai vaikams ir jaunimui, poilsio vakarai suaugusiems, vakaronės ir parodos.


Pabradės miesto kultūros centras yra Švenčionių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Kultūros centro steigimo ir veiklos pradžia 1993 m. Įstaigos kodas 190516081.
Įstaigos adresas: Vilniaus g. 46, LT-18117, Pabradės m., Švenčionių r. sav., Lietuvos Respublika. tel. (8 645) 62 337, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  internetinė svetainė www.pabradeskc.lt
Kultūros centras turi du struktūrinius teritorinius padalinius, neturinčius juridinio asmens teisių. Kultūros centro struktūrinių teritorinių padalinių skaičių ir išsidėstymą, atsižvelgiant į vietos sąlygas, nustato Švenčionių rajono savivaldybės taryba. Kultūros centro teritoriniai struktūriniai padaliniai:
Magūnų skyrius, Balingrado g. 36, LT-18157, Magūnų k., Švenčionių r. sav., Lietuvos Respublika;
Pavoverės skyrius, Parko g. 3A,  LT-18187, Pavoverės k.  Švenčionių r. sav., Lietuvos Respublika.
Kultūros centro direktorė Lolita Vilimienė  vadovauja nuo 2001 m. sausio 2 d.

Apie mus

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2016 m birželio 30 d. sprendimu Nr. T-156 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo rajono savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigose“ Kultūros centrui nustatytas didžiausias 17,5 pareigybių skaičius iš jų kultūros ir meno 15,25 etato. Darbuotojų skaičius neviršija nustatyto didžiausio leistino skaičiaus.

Apie mus

Kultūros centro veiklos rūšys:

 • kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;
 • scenos pastatymų veikla;
 • meno įrenginių eksploatavimo veikla;
 • kino filmų rodymas;
 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas;
 • kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla;
 • kita, niekur nepriskirta, laisvalaikio organizavimo veikla.
Kultūros centras akredituotas, jam suteikta I kategorija.

Kultūros centro pagrindiniai veiklos tikslai ir uždaviniai

 • Tenkinti vietos bendruomenės visų amžiaus grupių kultūros poreikius.
 • Išlaikyti ir tęsti krašto kultūrines tradicijas, puoselėti regiono etnokultūrą.
 • Organizuoti mėgėjiško ir profesionalaus meno renginius bei teikti kitas kultūros paslaugas.
 • Rūpintis vietos bendruomenės gyventojų kultūros ugdymu, bendrosios kultūros ir etnokultūros puoselėjimu;
 • Skatinti meno mėgėjų, liaudies meno vystymąsi;
 • Sudaryti sąlygas gyventojų kūrybinei laisvei;
 • Propaguoti profesionalų meną;
 • Vykdyti kryptingą vaikų ir jaunimo užimtumą, meninį ugdymą, edukacines programas,sudaryti sąlygas neformaliam vaikų ir jaunimo ugdymui.
Apie mus
Apie mus

Kultūros centro vizija ir misija

Vizija
Pabradės miesto kultūros centras – moderni, tautines ir vietos tradicijas puoselėjanti ir naujas kurianti, profesionalaus meno sklaidą, laisvalaikį ir pramogas organizuojanti, bendruomenės kultūrinius poreikius tenkinanti meninio ugdymo įstaiga.

Misija
Telkti gyventojus mėgėjų meno kolektyvų veiklai, skatinti jų meninę saviraišką, įtraukiant į veiklą kuo daugiau įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonių. Turtinti miesto kultūrinį gyvenimą, organizuoti profesionalaus meno sklaidą. Tęsti tradicinėmis tapusias šventes, festivalius, ieškoti ir diegti naujų formų renginius, bendradarbiauti su kitomis kultūros įstaigomis ir organizacijomis, dalyvauti kultūrinio paveldo saugojimo ir sklaidos programose, renovuoti ir aprūpinti reikiama modernia technika Pabradės miesto kultūros centrą ir jo skyrius.


Flex Banner