Accessibility Tools

Pabradės miesto kultūros centro 60-mečio jubiliejinis šventinis koncertas

Lapkričio 24 dienos vakarą Pabradėje tvyrojo ypatingai šventinė atmosfera, nes Pabradės miesto kultūros centras minėjo 60-ies metų jubiliejų. Į kultūros centro koncertų salę nešini gėlėmis ir dovanomis, pasipuošę šypsenomis rinkosi svečiai, žiūrovai, esami ir buvę Pabradės miesto kultūros centro darbuotojai, kultūros mylėtojai. Šventė prasidėjo vaizdo filmu, menančiu kultūros centro istoriją, gražiausius pasirodymus susirinkusiems dovanojo meno mėgėjų kolektyvai ir solistai.

Šventiniame koncerte netrūko ne tik gražios muzikos, švelnumo ir dėkingumo sveikinimo žodžių, bet ir garbingų įvertinimų.

Pirmasis scenoje sveikino Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius. Jis Pabradės miesto kultūros centro 60-mečio proga įteikė padėkas ilgamečiams Pabradės miesto kultūros centro meno mėgėjams:

Pabradės miesto kultūros centro liaudiškos muzikos kapelos „Žeimena“ dalyviui Moisejui Šapiro ir Pabradės fanfarinio orkestro dalyviui Andriui Daugirdui už ilgametį nuoširdų kūrybinį indėlį į šalies kultūrą ir meną;

Image

Pabradės miesto kultūros centro kamerinio choro „Cantabile“ dalyvėms Oksanai Lavin Arbelo ir Jūratei Labanauskaitei už ilgametį nuoširdų vokalinės muzikos žanro puoselėjimą ir populiarinimą.

Pabradės miesto kultūros centro kolektyvui ir jo vadovei Lolitai Vilimienei buvo skirtos Lietuvos Respublikos kultūros ministro Simono Kairio ir Lietuvos Respublikos Seimo nario Gintauto Kindurio padėkos.

Sveikinimo kalbas ir dėkingumo žodžius skyrė ir kiti garbūs svečiai. Sveikino Pabradės miesto seniūnė Ana Zingerienė, Pabradės parapijos klebonas kunigas Vladimiras Solovej, Nijolės Genytės socialinės globos namų administratorė Valerija Šilinienė ir Socialinio darbo padalinio vadovė Regina Komaiško, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos nariai Edita Meškovienė, Pavel Trusov ir Edvard Voršinski, Pabradės „Ryto“ gimnazijos direktorė Laima Markauskienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Natalija Alinauskienė,

Šventiniame koncerte netrūko ne tik gražios muzikos, švelnumo ir dėkingumo sveikinimo žodžių, bet ir garbingų įvertinimų.

Pirmasis scenoje sveikino Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius. Jis Pabradės miesto kultūros centro 60-mečio proga įteikė padėkas ilgamečiams Pabradės miesto kultūros centro meno mėgėjams:

Pabradės miesto kultūros centro liaudiškos muzikos kapelos „Žeimena“ dalyviui Moisejui Šapiro ir Pabradės fanfarinio orkestro dalyviui Andriui Daugirdui už ilgametį nuoširdų kūrybinį indėlį į šalies kultūrą ir meną;

Pabradės miesto kultūros centro vokalinės grupės „Žeimena“ dalyvėms Liucijai Beperščienei, Irenai Avreicevič, Galinai Ingelevič, Aleksandrai Subač už ilgametį nuoširdų daugianacionalinio Rytų Lietuvos krašto kultūrinių tradicijų puoselėjimą;


Image
Image

Šventėje taip pat dalyvavo rajono vicemerai Violeta Čepukova ir Erikas Demidovas, savivaldybės tarybos nariai, savivaldybės administracijos direktorė Jovita Rudėnienė, administracijos darbuotojai, rėmėjai, buvę ilgamečiai kultūros centro meno mėgėjai, kolegos. Ypatingai gera buvo matyti ilgametes Pabradės miesto kultūros centro darbuotojas gerbiamas Larisą Isačenko, Svetlaną Daugirdienę, Vandą Miloš, Teresę Raišuotienę.

Jautriomis mintimis ir nuoširdžia sveikinimo kalba koncerto pabaigoje pasidalino ir Pabradės miesto kultūros centro direktorė Lolita Vilimienė: „Gerbiami svečiai, mieli Pabradės miesto gyventojai, džiaugiuosi ir nuoširdžiai dėkoju už sveikinimus, palinkėjimus ir dovanas. Didžiausias mūsų džiaugsmas yra tai, kad laikas bėga, bet kultūros tradicijos tęsiasi. Čia auga jau ketvirta karta šaunių muzikantų, šokėjų ir dainininkų. Tai yra svarbiausia, kad mūsų šeima vis didėja, vaikai puoselėja savo tėvų ilgametes tradicijas bei Pabradės krašto kultūrą ir garsina Švenčionių rajono vardą. Praėję metai mums buvo dosnūs renginių, švenčių, įgyvendintų projektų ir laimėjimų. Visa tai pasiekėme mūsų kultūros darbuotojų atsidavimu, kūrybiškumu ir didele meile savo darbui.

Pabradės „Žeimenos“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ana Lastovska, Pabradės meno mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Kasparas Kerbedis. Gražius žodžius skyrė bendruomenės „Domus“ atstovai Romas Kerulis ir Andrius Šarėjus, Švenčionėlių miesto kultūros centro atstovai – režisierius Richardas Leleiva ir Jelena Taujinskienė, Švenčionių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Leonarda Vilčiauskienė, Švenčionių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Pabradės filialo vedėja Gražina Dargytė, Švenčionių miesto kultūros centro direktorius Aurimas Baliukonis su kolegomis Jolanta Jurkuvėniene ir Rimantu Ankėnu. Sveikinimo žodžius tarė Petras Čimbaras ir Darius Steponėnas. Prieš renginį asmeniškai atvyko pasveikinti Generolo Silvestro Žukausko poligono viršininkas mjr. Nikolaj Kalionov.
Pabradės miesto kultūros centras dėkoja už sveikinimus ir nuoširdžius palinkėjimus, už dovanas ir šiltas šypsenas. UAB Intersurgical padovanojo piniginį čekį. Už draugystę ir nuolatinį palaikymą nuoširdžiai dėkojame direktoriui Sigitui Žvirbliui.

Image
Image

Šventinį koncertą, skirtą Pabradės miesto kultūros centro 60-mečiui, susirinkusiems žiūrovams dovanojo kamerinis choras „Cantabile“ (vadovė Katažyna Paršuta, koncertmeisterė Stela Maruškina), liaudiškos muzikos kapela ir vokalinė grupė „Žeimena“ (kapelos vadovė Žana Gumenaja, kapelmeisterė Margarita Matiušonok, vokalinės grupės vadovė Marija Beperšč), vokalo solistės Agnė Čepulytė, Diana Grochovskytė, Katažyna Paršuta ir Karolina Lyndo. Virtuoziškai solo gitara grojo Andrius Daugirdas, šoko nuostabiausios šokėjos, kurių vadovė Agnė Rickevičienė, visus džiugino Pabradės fanfarinis orkestras, kurio vadovas maestro Bronislovas Vilimas, jo asistentas Marius Molochovičius. Renginio režisierė Rūta Baliukonienė.

Lapkričio 24 dienos vakarą nuskambėję sveikinimai, pasidalinti prisiminimai ir gausūs žiūrovų aplodismentai ilgai išliks visų širdyse ir mintyse. Nuskambėjus visiems šventinio koncerto akordams buvo akivaizdu, kad ir ateities Pabradės miesto kultūros istorija visų meno mylėtojų dėka kuriama ir tęsiama dabar ir čia – kultūros ir meno namuose, Pabradės miesto kultūros centre.

Pabradės miesto kultūros centro informacija

Už nuotraukas dėkojame Vladui Šarėjui

Dėkoju mylimai kultūros darbuotojų šeimai, buvusiems ir esamiems meno mėgėjų kolektyvų nariams, buvusiems darbuotojams, savanoriams, žiūrovams, draugams, partneriams ir mūsų rėmėjams. Už nuoširdų bendradarbiavimą, palaikymą, paramą dėkojame Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Tautinių mažumų departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui, Lietuvos kultūros tarybai, Lietuvos kultūros centrų asociacijai ir, žinoma, mūsų steigėjui – Švenčionių rajono savivaldybei.

Šiandieną istorinis įvykis – pirmą kartą švenčiame visi kartu Pabradės miesto kultūros centro jubiliejų. Tad visus sveikinu su gimtadieniu! Ir nepamirškite, kad visada čia esate laukiami“.

Image

Flex Banner